Πλαστικά Ποτήρια

0.852.85 Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Πλαστικά ποτήρια διαφανή νερού, λευκά για χυμό,καφέ και νερό

Πλαστικά ποτήρια διαφανή νερού,καφέ και λευκά για χυμό,καφέ και νερό

Χωρητικότητα

Διάφανα PP 300 mL – 50 τεμ., Διάφανα PP 400 mL – 50 τεμ., Καφέ λευκό – 100 τεμ., Νερού διάφανο – 50 τεμ., Νερού Λευκό – 50 τεμ., Χυμού λευκό – 50 τεμ., Pet 12oz HQ – 50 τεμ., Pet 16oz HQ – 50 τεμ.